fbpx

Ważna informacja dla osób przyjeżdzających do Polski na święta.
Od wczoraj obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące zasad kwarantanny dla podróżujących.
Każdy, kto będzie chciał przekroczyć granicę Polski, a będzie podróżował ze strefy Schengen (Holandia jest w tej strefie), będzie musiał odbyć 14 dniową kwarantannę, chyba, że przedstawi negatywny wynik testu. Test musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed wjazdem do Polski i musi być to test PCR lub antygenowy.

„Każdy z przyjezdnych, zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, będzie miał możliwość wykonania testu w Polsce i jeśli wynik będzie negatywny, podróżny będzie zwalniany z kwarantanny” – napisano w rozporządzeniu.


Nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu przekracza się granicę. Podróżujący muszą przedłożyć wynik testu w języku polskim lub angielskim na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji. Jeśli granica przekraczana jest samolotem istnieje możliwość wykonania testu w kierunku COVID-19 jeszcze przed kontrolą Straży Granicznej.


Co w przypadku braku zrobionego testu?


W wypadku, kiedy nie dysponuje się negatywnym wynikiem testu, będzie trzeba podać funkcjonariuszowi dane niezbędne do nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny, czyli m.in. adres zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym podróżny odbędzie kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego.


Kto jeszcze jest zwolniony z obowiązku kwarantanny?

Z obowiązku kwarantanny, automatycznie zwalniani są ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, oraz osoby zaszczepione przeciw COVID-19 (dwiema dawkami w przypadku preparatów dwu dawkowych).