fbpx

Aktualnie każdy, kto w celach zarobkowych przyjedzie z Polski do Holandii, jest zobowiązany do odbycia 10-dniowej kwarantanny. Otrzymanie negatywnego wyniku testu na Covid-19, już po przyjeździe, niestety nie zniesie obowiązku kwarantanny, jako, że wirus może mieć dłuższy okres inkubacji.
Holenderski pracodawca musi przestrzegać określonych prawem zasad sanitarnych, czyli m.in. po Twoim przejeździe powinien zapewnić Ci miejsce odpowiednie do 10-dniowej izolacji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu budynku.

Bardzo ważna informacja: w czasie kwarantanny nie ponosisz kosztów zakwaterowania – są one po stronie pracodawcy.
Szczegółowych informacji o zasadach sanitarnych i prawnych samoizolacji udzieli Ci nasz rekruter.
W załączniku szczegółowe instrukcje ABU (Zrzeszenia Agencji Tymczasowych), dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Trzymacie się zdrowo!

Pobierz zalecenia ABU (zrzeszenie agencji tymczasowych) dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii: